Combo 20 Bút Bi Nước Văn Phòng BB011 - Bút bi nước 3 màu xanh đỏ đen