Máy chơi game PS4 Pro 1TB CUH-7218B B01 - Hàng chính hãng