USB 3.0 SanDisk Ultra Flair CZ73 - 32GB - Hàng Chính Hãng